måndag 26 september 2016

Vad kostar rehabilitering för alkoholproblem?

Som arbetsgivare tittar man naturligtvis mycket på vad olika insatser kostar när man skall välja insats för att stötta en anställd med alkoholproblem. Nu kommer en ny rapport där en jämförelse av kostnader utifrån ett arbetsgivarperspektiv görs mellan tre olika rehabiliteringsprogram för anställda med alkoholproblem. Resultaten visar att det inte är själva kostnaden för insatsen som är det mest kostnadskrävande utan för produktionsbortfallet när den anställdes deltar i insatsen. Hämta rapporten här

fredag 23 september 2016

En ny riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp - Exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Välkommen till seminarium den 9 november kl 13.30-16.00
Anmäl dig här


Så har vi glädjen att lansera ännu en riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp. Denna gång om hur man mäter exponering av buller på ett kvalitetssäkrat sätt.  Detta ämne som riktlinje lyftes av vår partssammansatta prioriteringsgrupp för riktlnjearbetet.


Bullermätningar utförs på olika sätt, vilket gör det svårt att genomföra kvalitetsbedömningar och jämförelser av dem. Samtidigt finns ett gediget kunskapsunderlag sammanfattat i olika standarder, men dessa standarder har inte fått genomslag i praktiken eftersom det är krävande att sätta sig in i dem. Det finns därför starka skäl att utveckla kvaliteten hos den bullermätning som företagshälsor och andra aktörer tillhandahåller samt att underlätta för dem att följa de standarder som finns inom området. Arbetsmiljöverket har framfört önskemål om att mätrapporter från bullermätningar bör vara standardiserade och innehålla tillräckligt med uppgifter för att mätningarnas tillförlitlighet och användbarhet ska kunna bedömas.
Ordförande för denna grupp har varit Docent Peta Sjölander från KTH.Gruppen har bestått av forskare och praktiker från olika verksamheter. Ett varm tack för det fina arbete som Peta och gruppen gjort!


torsdag 1 september 2016

Nu händer det mycket......

Det kommer att vara en höst full med roliga och spännande aktiviteter! Vi har tre nya rapporter från riktlinjearbetet som presenteras under hösten. En ny riktlinje om exponeringsmätning av hörselpåverkande buller är snart redo för lansering och den första rapporten om Arbetshälsoekonomiska analys kopplad till de publicerade riktlinjerna lanseras preliminärt 9 dec och denna första är baserad på Riktlinjen för psykisk ohälsa. Den tredje rapporten som släpps i dagarna är handlar om kostnadsjämförelse mellan tre rehabprogram för anställda med alkoholproblem från ett arbetsgivarperspektiv. Jag skriver på blogg och twitter när de släpps.
Innan sommaren publicerade vi även en ny rapport om Incitament för arbetsgivare att investera i arbetsmiljö och hälsoinsatser länk till rapporten.


Förra veckan sprang jag på en underbar gammal poster på en second hand butik. Den är från föreningen för arbetarskydd och beskriver med teckningar och statistik arbetsmiljörisker och åtgärder inom olika branscher. Antagligen är den framtagen för att sitta som upplysning på arbetsplatser och det är precis det som enligt det aktuella vetenskapliga kunskapsläget är viktigt. I riktlinjen för psykisk ohälsa påvisar vi just att kunskap hos chefer om vilka risker som finns inom den egna branschen och arbetsplatsen är avgörande för att kunna förebygga och tidigt upptäcka risker för ohälsa. Så inget nytt under solen eller..........Kanske en god idé att göra nya attraktiva posters om detta - man stannar absolut till och tittar....

Vill slutligen också passa på att säga grattis till Iben Axen forskare hos oss som i dagarna befodrats till docent  och 7 oktober har vi en doktorand Andreas Eklund, som framlägger sin avhandling om prognos och prevention av ryggsmärta.

tisdag 12 januari 2016

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

På måndag lanserar vi den fjärde riktlinjen från företagshälsans riktlinjegrupp! Arbetet med denna riktlinje har letts av Ulric hermansson forskare vid Karolinska Institutet. Måndagens seminarium är fullbokat men en ny chans finns den 15 februari . Anmäl dig här

lördag 5 december 2015

Grattis till Landstingshälsan i Örebro Län!

De lyckades bli den första godkända Akademiska företagshälsan. Flera ansökningar är mottagna och vi jobbar på med att gå igenom dessa för godkännande. Varmt välkommen med ansökan! Anmäl dig genom att klicka här

torsdag 29 oktober 2015

Tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Nu är det snart dags igen för en ny riktlinje denna gång om tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen. Lanseringsseminariet sker den 18 januari 10.00-15.00. Seminariet vänder sig till ledning och praktiker verksamma inom företagshälsa, arbetsgivare, skyddsombud och andra som arbetar med dessa frågor. Förmiddagen är upplagd så att den riktar sig till alla medan eftermiddagen ägnas åt en mer detaljerad genomgång av hur den praktiskt tillämpas.   Läs mer och anmäl här.

fredag 16 oktober 2015

Dags att ansöka om att bli en Akademisk företagshälsa!!

Nu öppnar vi för anmälan till att ansöka om Akademisk företagshälsa. Läs mer om syftet och medlemskraven på länken ansökan.  Att vara en Akademisk företagshälsa ger en kvalitetsstämpel som visar att ni arbetar med de senaste vetenskapligt belagda metoderna. Är ni via branschföreningen Sveriges Företagshälsor en auktoriserad företagshälsa är detta ett ytterligare steg för kompetenssäkring.

Arbetsgivare har efterfrågat Akademisk företagshälsa och ser det som ett bra stöd i upphandling av företagshälsa.

Vi välkomnar dig som blir godkänd Akademisk företagshälsa som medlem i Kompetenscentrum för företagshälsa och vi ser fram emot ett gott samarbete. 

fredag 12 juni 2015

En till chans......

Det är fantastiskt vilket gensvar vi fått på vårt seminarium för de nya riktlinjerna! På grund av mycket stort intresse för de nya riktlinjerna blev seminariet den 14 september snabbt fullbokat vi sätter därför in ett extraseminarium!
Seminariet det 14 kommer också att filmas och läggas ut på www.fhvforskning.se för att öka möjligheten för grupper att ta tillvara seminariet tillsammans.

Seminarium

Presentation av två nya evidensbaserade riktlinjer för Företagshälsovården.
- Psykisk ohälsa på arbetet
- Hälsoundersökningar via arbetsplatsen


Tid:     Fredagen den 6 november 2015, kl 09.15-16.00


Program och anmälan: Anmäl dig här

tisdag 2 juni 2015

Nya riktlinjer för psykisk ohälsa och hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Den 14 september lanserar vi två nya riktlinjer från företagshälsans riktlinjegrupp. seminariet riktat sig till företagshälsan, arbetsgivare, arbetsmarknadesn parter, leverantörer av hälsooch arbetsmiljötjänster till arbetsgivare etc....
Det är ett begränsat antal platser så skynda att anmäl - "först till kvarn gäller"


för mer info och anmälan klicka här

onsdag 27 maj 2015

Att arbeta enligt bästa tillgängliga kunskap

Vi har i en ny rapport  undersökt användningen av evidensbaserad praktik (EBP)  inom företagshälsan. Det är en uppföljning av enkäten som gjordes 2011. De viktigaste resultaten är :
  •  att FHV anställdas kompetensen och vilja att arbeta enligt EBP har ökat sen 2011
  • att stödet från ledning och organisationen för att arbeta enligt EBP har minskat samtidigt som ledningen uppger att
  • det är den enskilde antsälldes skyldighet att hålla sig uppdaterad, dvs ledningen ser det som ett individuellt åtagande för den enskilde anställde och inte som att det behövs ett organisatoriskit stöd sk lärande organisationer.
Du kan läsa mer och ladda ned rapporten på EBP inom FHV


Evidensbaserad praktik handlar om att i sin dagliga verksamhet använda sig av bästa tillgängliga kunskap från forskningen parat med egna erfarenheterna och kompetens utifrån förutsättningar och förväntningar från aktuell klient/patient/arbetsplats. Evidensbaserad praktik handlar alltså inte om att vetenskapen skall peka med hela handen och säga exakt så här skall ni alltid göra i alla sammanhang i alla situationer.
Det är viktig att förstå detta när man idag pratar om vikten av att arbeta evidensbaserat och enligt evidensbaserad praktik. Jag möter då och då reaktionen som antyder att det fortfarande finns ett missförstånd kring vad evidensbaserad praktik (EBP) är. Det jag exempelvis kan få höra är " ja evidens är väl bra men det funkar inte att tillämpa i vår verksamhet - vi arbetar med bra metoder ändå" eller " forskarna kan inte komma in och styra hur vi skall jobba - de kan inte hur det går till inom verksamheten" etc etc...
Jag ser det som ett viktigt gemensamt arbete där vi från vetenskapen och verksamheter tillsammans kan arbeta mot att stärka kvaliteten och därmed effekterna av FHvs arbete med att stödja arbetsgivare i att ha ett effektivt arbete med arbetshälsa och arbetsmiljö.

Ekonomer sökes!

Nu påbörjas arbetet med att sätta igång den ekonomiska analysgrupp som ska arbeta fram ekonomiska underlag till de riktlinjer som lanseras från Företagshälsans riktlinjegrupp. För detta söker vi hälsoekonomer och controllers verksamma inom FHV, HR-ansvariga för arbetsmiljö- och hälsoarbete samt ekonomer verksamma inom företag och offentlig sektor som kan vara med och bidra. ordförande i gruppen är Malin Lohela Karlsson. Ytterligare information hittar du via länken fhvforskning.se .

 Ett antal personer har redan anmält sitt intresse men vi söker fortfarande personer med bakgrund inom HR samt ekonomer verksamma inom företag och offentlig sektor.

 Sprid gärna informationen vidare i era nätverk!

 
Är du intresserad skicka in en anmälan till hanna.bonnevier@ki.se

onsdag 6 maj 2015

Hälsokontroller och psykisk ohälsa.....

Boka in den 14 september 2015 - då lanserar vi de två kommande riktlinjerna från företagshälsans riktlinjegrupp. De handlar om:
Förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Hälsoundersökningar

Seminariet kommer att hållas i Stockholm och vara en heldag. På förmiddagen är programmet riktat till alla intressenter som vill informera sig om detta. Eftermiddagen är upplagd som praktisk vägledning i hur man arbetar och för in riktlinjen i den egna verksamheten.
Mer information och anmälan kommer innan sommaren. Håll utkik på vår hemsidan www.fhvforskning.se och vårt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till på hemsidan.

Arbetsplatsnära insatser viktigast för återgång i arbete vid psykisk ohälsaNy rapport från oss om åtgärder via FHV för psykisk ohälsa som ger oss yttelrigare underlag för de kommande nationella riktlinjerna för företagshälsan om hur man förebygger och åtgärdar  psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Problemlösningsfokuserade terapier via företagshälsovården innehållande arbetsplatsnära insatser underlättar återgång i arbete bland personer sjukskrivna för psykisk ohälsa. Detta visar resultaten från en kartläggning av nationell och internationell forskning av insatser genomförda via FHV för att minska psykisk ohälsa bland anställda.

− För att underlätta arbetsåtergång behöver insatsen vara nära kopplad till arbetsplatsen och hänsyn tas till de arbetsmiljöfaktorer som visat sig ha betydelse för psykisk ohälsa, säger Gunnar Bergström, docent vid Karolinska Institutet och ansvarig för kartläggningen.
Den systematiska kartläggningen, visar att personer sjukskrivna för psykisk ohälsa som genomgår problemlösningsterapi, vilket ofta ingår i kognitiv beteendeterapi (KBT), ökar chansen för återgång i arbete ett år efter insatsen.

Kartläggningen visar vidare att det vetenskapliga underlaget om förebyggande insatser via FHV är otillräckligt. Dock ger den internationella forskningen stöd för att insatser via arbetsplatsen kan förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Resultaten från kartläggningen visar att det inte fanns något tydligt samband mellan arbetsåtergång och omfattning av psykiska symtom bland de anställda. Minskning av psykiska symtom ledde inte automatiskt till arbetsåtergång.


måndag 9 mars 2015

Stöd för arbetsgivare och företagshälsan för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön med enkäter

Eftersom vi får många förfrågningar om kartläggningar av psykosociala arbetsmiljön med enkäter har vi tagit fram en enkel lathund. Där har vi skrivit kort om det viktigaste att tänka på. Du hittar lathunden på kompetenscentrets hemsida www.fhvforskning.se

fredag 13 februari 2015

Evidensbaserad riktlinje om hur man arbetar med alkoholfrågor på arbetsplatsen

Efter att ha lanserat "Riktlinjer vid ländryggsbesvär" och startat riktlinjearbetet om psykisk ohälsa och om Hälsoundersökningar planerar vi nu vidare för att ta fram riktlinjer för företagshälsovården när det gäller alkoholfrågor.

Nu bjuder in dig som arbetar inom företagshälsovården att medverka i denna riktlinjegrupp . Läs mer och anmäl dig på kompetenscentrats hemsida under aktuellt www.fhvforskning.se