onsdag 23 maj 2012

Stressrelaterad ohälsa och arbetsmiljö

Ny intressant rapport från AV om arbetsmiljöns betydelse för stressrelaterad ohälsa (hjärt-kärlsjukdom)
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/37440.aspx

Vi är själva i uppstartskedet av en studie där vi vill testa metoder på arbetsplatsen  för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Inte det "gamla vanliga"  individinsatser med stresshantering o dyl utan på organisationsnivå. Första målgruppen är landsting och vård där man precis som författarna påvisar i den nya rapporten har en hög andel med denna problematik. Vi har i dagsläget tre företagshälsovårder som är intresserade av att medverka i studien -  Gävledalahälsan, Landstingshälsan i Örebro samt Feelgood. Kenneth Malm, beteendevetare är den som håller i metoden vi kommer att pröva. Informations- coh uppstartsmöte den 8 juni. Skall bli otroligt spännande! Vår nya post dok Charlotte Wåhlin kommer att vara projektledare och tillsammans med vår nya doktorand Bozana Johansson genomföra detta projekt.

måndag 21 maj 2012

Vad gör man inom multimodal rehabilitering

Idag publicerar vi manualen för arbetslivsinriktad multimodal rehabilitering för rygg och nackbesvär. Manualen bygger på den insats vi utvecklat och forskat på sedan 1985. Mycket vetenskap och publikationer finns. Vi är också glada för att vi med alla dessa studier bidragit till det internationella evidensläget om insatser för ryggbesvär. Manualen är uppbyggd med fokus på att hjälpa patienten tillbaka till arbete och därmed att få ett fungerande arbetsliv.
Manualen och dess bilagor med stödmaterial i rehabiliteringen är helt fri att kopiera och använda. Vi är tacksamma för alla typer av feedback och vi är också tacksamma för info om och hur  du använder den. Manualen finns inom kort (under dagen) att ladda ned på www.fhvforskning.se

onsdag 2 maj 2012

Kompetensutveckling vs verksamhetsutveckling.....

Det slår mig om och om igen detta med hur svårt det är att få chefer och arbetsgivare att inte bara inse hur viktigt det är med kompetensutveckling för att verksamheten skall kunna leverera högkvalitativa produkter och värden utan också verkligen uppmuntra och bekosta!  Inom verksamheter som arbetar mot debiterbar tid som många FHV och när det dagliga arbetet dessutom är otroligt bundet av tider inbokade av klienter så är det ibland närmast ett skällsord att prata om tid för kompetensutveckling och uppdatering. Hur skall vi få till en högkvalitativ FHV om praktikerna varken har organisatoriska möjligheter eller stöd för kompetensutveckling och uppdatering?

I arbetet med människors hälsa är det så otroligt viktigt att vi verkligen vet vad det är vi gör inte bara från erfarenhetsbasera kunskap utan från vetenskapligt säkrade metoder. Det är människor vi arbetar med och deras framtida arbetsförmåga och försörjningsförmåga. Som praktiker tycker man sig många gånger se och veta när en metod fungerar, man tror på det man gör,  men det förekommer att när evidensen granskas så visar det sig att metoder som används tom  kan ge negativa effekter såsom ex vila vid ryggbesvär.