onsdag 29 augusti 2012

Vill du arbete hos oss - nu har du som är nydisputerad chansen!

Ny tjänst ute där personen skall arbete med vår fortsatta uppföljning av rehabiliteringsgarantin - vad kännetecknar framgångsrika rehab team. Se annonsen via länken nedan. Välkommen med ansökan

post doc tjänst

tisdag 14 augusti 2012

Att ha eller inte ha - arbetsförmåga

Arbetsförmåga är ett begrepp som ständigt är på tapeten. Den skall kunna "mätas och vägas". Men tänk om det är så att hur vi än försöker få fram METODEN att fånga detta svåra så lyckas vi inte. Arbetsförmåga är beroende av så många olika faktorer inte minst av hur varje individ reagerar på dessa faktorer. I en rykande färsk artikel om arbetsförmåga, från bla en av våra medarbetare Charlotte Wåhlin, närmar sig författarna detta område. Artikeln beskriver teoretiska perspektiv på arbetsförmåga och ger även en översikt över faktorer som vetenskapligt har visat sig ha betydelse för arbetsförmåga. I en uppföljande artikel kommer man att beskriva mer konkret metoder för att bedöma arbetsförmåga.

Nås på följande länk:
Svensk artikel om arbetsförmåga

måndag 6 augusti 2012

Då är det dags igen...

Hej alla. Nu är jag åter efter semestern och arbetet börjar igen. Mycket roligt händer i höst. Vår nystartade implementeringsgrupp fortsätter att formera hur vi skall arbeta tillsammans. Praktiker från ett flertal företagshälsor finns representerade. Glädjande besked om finansiering kom i Juni. Vi fick 1 miljon kronor från FAS för att täcka resekostnader och till viss del lönebortfall för de som så modigt tagit sig an utmaning att formera något alldeles nytt för svensk FHV. Det finns en del internationell forskning om hur man kan arbeta på detta sätt som vi säkert kan ha nytta av.

Vi skall även starta upp projektet med att hitta bra sätt att mäta produktivitet. Vi startar projektet där vi jämför egen skattad prestation med faktisk objektivt mätt prestation. Där har vi påbörjat samarbete med Feelgood.

Fortsatt utvärdering av den nationella rehabiliteringsgarantin där vi fått uppdraget att titta på vad som utmärker framgångsrika team. Där söker vi en post doc - annonsen går ut under nästa vecka. Välkommen med ansökningar!

Rapport om effektiva tidiga insatser för ryggbesvär kommer i höst. Vi har jämfört yoga, funktionell träning och endast råd om träning. Projektet har genomförts i samarbete med Previa, Feelgood, Friskis och Svettis samt Institutet för medicinsk yoga.

Ytterligare rapport i höst är den om effektiva insatser för livsstilsförändringar via FHV - framförallt fysisk aktivitet och kost.

Det var några av de saker som händer här. Välkomna tillbaka från semestern!