söndag 23 september 2012

Mer om Arbetsförmåga

Med hälsningar från ett varmt och soligt Rom vill jag berätta för er om att fortsättningen på artikeln Arbetsförmåga som jag skrev om för ett tag sedan har kommit.  Den första, publicerades i Fysioterapi 2012; 5 och berörde definitioner, modeller, riskfaktorer och prediktorer.
I den nya artiklen ges konkreta uppgifter om hur och med vilka metoder arbetsförmåga kan bedömas och vilka insatser som kan stärka arbetsförmåga baserat på vetenskapliga rön.  Författarna trycker på vikten av att använda evidensbaserade metoder vilket som ni vid det här laget vet att jag starkt instämmer med!
Läs mer via länken 
Arbetsförmåga

tisdag 11 september 2012

Världsledande expert på arbetsmotivation och prestation!

I vårt nystartade projekt "Stresssprevention på arbetsplatsen" (SPA) kommer vi att arbeta med en metod för arbetsgrupper som bygger på den världsledande arbetsmotivations- och prestationsforskaren Professsor R. Pritchard. Han kommer till Sverige för att genomföra en utbildning för de beteendevetare från FHV som i projektet skall arbeta med metoden ute på arbetsplatser.

Tillsammans med Karolinska institutets enhet för  ledarskapsutveckling  arrangerar vi en öppen föreläsning på Nobel Forum den 25 oktober där prof. Pritchard föreläser om  metoder för att ökad effektivitet och produktivitet i arbetet.  Antalet platser är begränsat - "först till kvarn" gäller. Se länk för mer information www.fhvforskning.se eller www.ki.se/imm/iir

Amälan görs senast den 18 oktober till
Christina.Westin-Bohman@ki.se

 

måndag 10 september 2012

Tidiga insatser i arbetslivet för alkoholberoende

I vårt forskningsprogram om företagshälsovårdens metoder ingår Ulric Hermansson, välkänd alkoholforskare som forskat kring riskbruk och insatser i arbetslivet för alkoholberoende. Han har ingått i en europeiska expertgrupp som granskat kunskapsläget om hur alkohol påverkar arbetsförmåga och produktivitet. Sammanfattningsvis så visar forskningen att alkohol har en stor påverkan på arbete och produktivitet och att insatser för detta bör vara i ett sammantaget sammanhang av livsstilsundersökning och stöd. Viss stöd finns för screening och återkoppling.
Rapporten hittar du på vår hemsida /www.fhvforskning.se
 
 
Ännu en nyhet inom detta område är att regeringen har beviljat projektmedel till Stiftelsen Arbetslivsforum för att Sveriges Företagshälsor i samverkan med vår enhet vid Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning under 2012 ska stödja företagshälsovårdens arbete med tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholproblem. Metoderna för tidigt behandlingsstöd utvecklas och företagshälsovården kompetensutvecklas. Stödet förväntas att gälla även 2013-2014 under förutsättning att riksdagen beviljar medel.

Vi vet att kultur främjar hälsa och läkning men vad vet vi om kulturarbetares egen arbetsmiljö

Kära vänner, befinner mig nu på Svenska Institutet i Rom för att under 2 månader arbeta med att kartlägga kunskapsläget om kulturarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. De finns inte synliga i offentlig statistik, det finns mkt lite studerat, få branschspecifika företagshälsovårder (ni FHV som har kulturarbetare som kunder hör gärna av er till mig) etc etc.
Det kommer mer och mer forskning om hur läkande kulturupplevelser är för människor med ohälsa men i detta får vi inte glömma att det är någon som utför kulturen att uppleva - bildkonsten, teatern, skulpturen, musiken, de framgrävda arkeologiska underverken.........
Hur har de det .. musiker som blir allergiska mot sina instrument, skådespelare och operasångare som täcker sig med smink och bär tunga konserverade kostymer som behandats med både det ena och andra för att hålla, konkurrensen, nattarbete och därmed följande livssilsproblematik, arkeologer på tunga utgrävningar i mark med gömda risker (kemikalier, bakterier mm)...ja det finns mycket att fundera över och undersöka vidare. Det är fantastiskt spännande och jag behöver all den input jag kan få från er med kunskaper inom området. Kontakta mig antingen via bloggens kommentarer eller via min mail irene.jensen@ki.se