tisdag 27 november 2012

Hur för man ut nya metoder effektivt-implementeringsforskning

Besök på Högskolan i Gävle igår där det pågår mycket spännande forskning och utveckling kring området arbetshälsa. Jag föreläste om vikten av att satsa mer på interventions- och implementeringsforskning för att få fram effektiva kvalitetssäkrade metoder och för att få kunskap om hur man effektivt får ut dem till användning. Först då kan vi verkligen bidra till en positiv utveckling av arbetshälsa. Knut Sundell och kollegor på Socialstyrelsen har gjort en intressant sammanställning över fördelningen av avhandlingar som handlade om interventionsforskning i relation till totala antalet producerade avhandlingar (se bilden nedan). Där framgår det med stor tydlighet var fokus har legat och ligger i forskningen.


onsdag 7 november 2012

Långtidssjukskrivna för psykiska besvär

I en ny artikel publicerar Anna Bryngleson, doktorand hos oss, en stor undersökning om utvecklingen av sjukfrånvaro mellan åren 1999 till 2002 för personer långtidssjukskrivna för psykiska besvär. Resultaten visar att fyra år senare var fortfarande 45% sjukskrivna och 18% hade under dessa år fått förtidspension. Resultaten visade också att individer som fått arbetsplatsinriktad rehabilitering eller bytt arbete hade mindre risk för att bli förtidspensionerade än de som fått andra typer av behandlingar. Studien är en sk kohort studie där man endast följt individer utan att ha kontroll på vem som fått vilka insatser men resultaten stödjer andra studier om vilka behandlingar som är effektiva för psykiska besvär.
Stora förändringar har skett med vårt sjukförsäkringssystem sedan 2002 men trots detta är det fortfarande så att psykiska besvär är en av de vanligast orsakerna till sjukfrånvaro.

Länk till artikeln