måndag 27 maj 2013

Kan man få diabetes av skiftarbete?

Var i förmiddags på ett intressant seminarium på AFA försäkring om diabetes och arbete. En ny systematisk kunskapsöversikt där man gått igenom det vetenskapliga kunskapsläget om just detta. Slutsatsen är att det finns stöd (måttliga evidens) för att skiftarbete ökar risken för att utveckla diabetes. I rapporten belyser man även hur det fungerar att arbeta skift när man har diabetes. Implikationer för företagshälsovården är att utveckla rutiner för att stödja personer med diabetes att lära sig att sköta sin diabetes i relation till arbetets krav (skift, variationer i fysisk ansträngning). Ett tips för utom att stödja genom att utbilda personen med diabetes är att också genomföra kontinuerlig monitorering av blodsocker under dagenunder de olika förhållanden som arbetet innebär via små smidiga tekniska mätinstrument. Rapporten finns att ladda ned på www.amm.se/aoh  
För utom det så vill jag tipsa om AFA Försäkringars seminarier som har inriktning arbete och hälsa - de är oftast mycket bra och mycket informativa. Du hittar dem på deras hemsida www.afaforsakring.se

torsdag 2 maj 2013

Stressmedicin och prinsessor....

Sitter just nu på tåget på väg till möte med Stressmedicin i Göteborg. Kronprinsessan med familj sitter i samma vagn så vi har en liten prinsessa tultandes i gången.
Stressmedicin är en enhet inom västra götalandsregionens  FHV. Vi är sju forskare från oss som ser fram emot att höra mer om deras verksamhet och om hur de arbetar med att integrera forskning och klinik. Vi hoppas finna gemensamma intressen och vägar för att bygga upp ett samarbete inom det viktiga området stress i arbetet.