torsdag 22 augusti 2013

Första riktlinjen för metoder för Företagshälsovården snart ute.

Efter ett års arbete är vi snart redo att lansera den första riktlinjen från gruppen.  Riktlinjen beräknas gå ut på remiss till bla yrkesföreningarna inom FHV i början av november. Den 16 dec kl 14.00 presenteras riktlinjen vid ett seminarium. Närmare information om seminariet kommer under hösten.  Riktlinjearbetet för ländryggbesvär baseras framförallt på systematiska genomgångar av evidensläget och publicerade guidelines från Sverige och internationellt. 


Kompetenscentrum får nya forskningsmedel!

AFA Försäkring har beviljat oss 6 miljoner kronor för det fortsatta arbetet med att utveckla strategier för kunskaps- och kvalitetsutveckling i företagshälsovården för att öka spridning och användning av kostnadseffektiva metoder för hälsoarbete inom Företagshälsovården. Modellen bygger på samverkan mellan akademin, företagshälsovården och arbetsgivar-/arbetstagarparter. I modellen ingår den sen tidigare startade  Företagshälsans riktlinjegrupp - för implementering av evidensbaserade metoder - som arbetar med riktlinjearbete enligt internationell förbild.

Forskningsledare är jag som tillsammans med professor Jörgen Eklund beviljades anslaget.
Läs mer om på AFA Försäkring

Nya forskningsmedel för att utveckla analysmodeller för mätning av ekonomisk nytta av insatser för arbetshälsa!

Åter i sadeln efter semestern. Det känns bra att vara tillbaka. Mycket har hänt sen senast bl. a har vi fått stora anslag. Vi arbetar som ni vet hårt med att utveckla analyser för den ekonomiska uppföljningen av insatser. Vi har riktat in oss på mätningar av produktivitet och produktionsbortfall för att fånga detta ur ett arbetsplatsperspektiv. Detta har lett till att vi nu fått 4 miljoner kronor från AFA Försäkring för att fortsätta detta arbete. Forskningsledare är Malin Lohela Karlsson.
Läs mer på AFA Försäkring