lördag 16 november 2013

Boka in 16 januari!

Nu börjar det närma sig… Vi lanserar den första riktlinjen från Företaghälsans riktlinjegrupp den 16 december och ger ett underlag till hur ländryggsbesvär skall utredas och åtgärdas enligt de vetenskapliga evidensen. Riktlinjen är utarbetat för att ta tillvara de unika förutsättningar som företagshälsovården har i att arbeta arbetsplatsnära. Den 16 januari 2014 genomförs ett seminarium där en djupare genomgång av riktlinjen görs riktiat till användare av riktlinjen och utvecklingsansvariga på olika FHV företag. Arbetsgivare ansvariga för upphandling av FHV, hälso/arbetsmiljö frågor etc är också välkomna!

Betydelsen av att företagsläkaren tidigt diskuterar hinder för att klara av arbetet

I en alldeles ny artikel från Danmark kan man visa effekten av en enkel insats på företagshälsovården för anställda med ryggbesvär. Grund insatsen bestod av evidensbaserade råd och fysisk aktivitet. Genom att i företagsläkarens undersökning lägga till att även diskutera eventuella hinder för att klara av arbetet med den anställde så minskade man sjukfrånvaron.   Denna studie är ytterligare bevis på hur viktigt det är att tidigt ta upp frågan om arbete  och att göra det på ett konkret sätt genom att adressera vilka hinder den anställde upplever för att klara av arbetet.

Artikeln finner du här