fredag 24 januari 2014

Chefer med personalansvar vi behöver er!

Upprop från Malin:  Hej vänner! Jag håller just nu på med ett forskningsprojekt där jag behöver hjälp av ett antal mellanchefer (5-50 anställda under sig) för att testa en enkät som vi har tagit fram. I denna del av projektet vill vi att mellanchefer ska skatta hur sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsmiljöproblem påverkar olika yrkesgruppers produktion. Enkäten kommer efter att den har testats att ingå i ett större projekt där vi ska ta fram en modell för att räkna på kostnader och effekter av arbetsmiljöinsatser. Jag behöver ca 40 personer som kan testa enkäten. Maila mig (malin.lohela.karlsson@ki.se) om du tillhör målgruppen eller om du kanske känner någon som kan vara aktuell. Själva formuläret kommer vara klart att besvaras under mitten på februari men jag behöver identifiera gruppen inom kort.

torsdag 16 januari 2014

Oj vad roligt det var!

Nu har vi haft vårt seminarium med fantastiskt många deltagare. Många bra frågor och reflektioner under och mellan presentationerna. From i morgon kommer alla presentationer ligga ute som åhörarkopior på www.fhvforskning.se under länken Företagshälsans riktlinjegrupp. Nästa steg är för dig som inte hade möjlighet att deltaga i dag att vi spelar in våra presentationer så att man kan få en liten snabb dragning via webben av riktlinjerna. När den inspelningen är klar kommer den också att ligga på samma ställe. I övrigt finns riktlinje och allt tillhörande material tillgängligt att fritt laddas ned på samma ställe på hemsidan. Vår nästa riktlinje kommer att vara om stressrelaterad psykisk ohälsa - arbetar du inom företagshälsovården och är intresserad av att deltaga i kommande riktlinjearbete hör av dig till mig!