torsdag 29 maj 2014

Ta chansen att först få tillgång till den nyaste kunskapen! Anmäl dig till att deltaga företagshälsans riktlinjegrupp.

Vi söker nu nya medlemmar som kan vara med oss "gamla" som utarbetat den första riktlinjen. Nu skall vi ta tag i två riktlinjer så vi behöver flera som är med i arbetet.  Vårt uppdrag blir att utforma en riktlinjer för Hälsokontroller och en för Psykisk ohälsa. 
För att bli medlem krävs att du arbetar inom en FHV verksamhet antingen som anställd eller som underleverantör/konsult. Arbetet går till så att vi samlas ca 4 gånger (heldag) per termin i centrala Stockholm. På mötena blandar vi praktiskt arbete med seminarier med inbjudna experter inom det området som är aktuellt för riktlinjen. Du får ersättning för lönebortfall och resor och bjuds förstås på god lunch och trevlig samvaro med kollegor från olika delar av landet och från olika typer av verksamheter. Förra gången vi sökte medlemmar var söktrycket högt - många ville vara med, vilket var fantastisk. Vi fick då göra ett urval av de sökande så att vi vi fick bra spridning inom landet, mellan verksamheter och professioner. så vill ni som verksamhet gärna vara med anmäl flera olika professioner så ökar chansen att få vara med.

Så ta chansen - du kommer garanterat lära dig massor, få tillgång till den absolut senaste kunskapen och du får möjligheten att vara delaktig i att utveckla branschen metoder och kompetens!

Välkommen med din anmälan via länken
kompetenscenter för företagshälsa

torsdag 15 maj 2014

Belastningsergonomisk riskbedömning

Idag är jag pratsam men lägger inläggen i två olika för de är båda lika viktiga. Från Uppsala har det kommit en bra sammanställning över belastningsergonomiska metoder för riskbedömning. Rapporten gör inte anspråk på att vara en sk systematisk sammanställning där alla metoder täcks in och värderas utifrån vetenskapliga belägg utan med författarnas egna ord 
"vi har valt att belysa ett antal olika metoder som är vanligt förekommande och som vi bedömt vara relevanta i en ergonoms verktygslåda"
Rapporten ger en bra sammanställning med kort information om metoder och ger dessutom uppgifter om hur och var man hittar metoderna och manualer. Du hittar rapporten här

FHV-mission impossible...?

Som nämnts i fg inlägg så deltog vi vid arbets- och miljömedicinska vårmötet i Uppsala. Det var en intressant konferens och jag kan rekommendera er som arbetar inom företagshälsovård att deltag vid dessa möten då det finns mycket att ta med sig hem för att utveckla sitt eget arbete. Nästa år är mötet i  Stockholm. Ett av inslagen denna gång var ett diskussionsseminarium om FHV-mission (im)possible. Från detta har det nu kommit en bra sammanställning som du hittar via länken FHV-mission impossible. Presentationer från dagarna finner du via denna lank AMM Uppsala