måndag 20 oktober 2014

Är företagshälsovårdens största produkt HÄLSOUNDERSÖKNINGAR effektivt?Blir de anställda friskare?
Kan det påverka sjukfrånvaron?
Är det en kostnadseffektiv investering för arbetsgivare?


Svaret kommer jag att ge på torsdag!

MISSA INTE SEMINARIET! På   GILLA JOBBET mässan

Skapa ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete - Forskningsbaserad kunskap för företagshälsovården
TORSDAG 23 okt. kl. 14:45 - 15:30
Plats: T6


 

Malin Lohela Karlsson kommer också att prata om Kan arbetsmiljöinsatser löna sig ekonomiskt?

även det på Torsdag 23 okt  kl 11.45-12.30
måndag 13 oktober 2014

Utbildning om utredning och behandling av ryggbesvär

Nu ligger vår web-utbildning om företagshälsans riktlinjen för ryggbesvär. Den är tänkt att ge stöd för att arbete enligt de evidens-baserade rönen som beskrivits i riktlinjen. Utbildningen består av kort inspelade föreläsningar som du kan gå igenom lite då och då och vid behov. Vi tar tacksamt emot synpunkter på utbildningen för att hjälpa oss att utveckla den till att bli ännu bättre. Du når utbildningen genom att klicka på länken:
Web utbildning om företagshälsans riktlinje för ryggbesvär

tisdag 7 oktober 2014

Senaste nytt från Kompetenscentret för företagshälsa

I slutet av oktober så kommer vårt första nyhetsbrev från kompetenscentret för företagshälsa. Under våren gjorde vi undersökningar om hur vi bäst når ut med våra nyheter. Vår hemsida, Facebook, twitter och blogg var uppskattade men inte tillräckliga utan väldigt många efterlyste just någon form av nyhetsbrev med korta sammanfattande nyheter. Därför är vi glada att vi nu utformat vårt nyhetsbrev med en redaktionsgrupp som består av Hanna Bonnevier, Andreas eklund, Linda Rolfö och Ylva Nordling. Vi kommer att göra vårt bästa för att nyhetsbrevet skall vara så givande, spännande  och informativt så att det verkligen blir läst och uppskattat. Vi tar gärna emot feedback efter att första Nyhetsbrevet gått ut. För att anmäla dig som prenumerant klicka på länken Anmälan nyhetsbrev