onsdag 19 november 2014

Arbetsmilljön påverkar produktiviteten.....

En ny intressant nordisk rapport om sambandet mellan abetsmiljö och produktivitet. Slutsatsen är att den fysiska arbetsmiljön har ett tydligt konsekvent samband med företagens produktivitet. Läs mer på länken arbetsmiljö och produktivitet

tisdag 18 november 2014

Att förebygga mobbning på arbetsplatser

Vilka signaler skall jag uppmärksamma som chef? Hur skall jag kunna undvika att mobbning uppstår på arbetsplatsen? I en ny rapport från oss författade av Christina Björklund m fl har man undersökt riskmarkörer för framtida mobbningproblematik på arbetsplatsen. En checklista har utarbetats som stöd I det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Läs mer här

Evidensbaserad kunskap för dig

Här kommer ett roligt sätt att sprida evidensbaserad kunskap  från youtube -  klicka på länken tillämpning av evidensbaserad kunskap

måndag 17 november 2014

Är du sugen på att jobba hos oss

Nu söker vi en doktorand och en post dok  som skall arbeta i ett nytt projekt som handlar om tidiga insatser för psykisk ohälsa. Läs mer via länkarna  post dok tjänst  doktorandtjänst

torsdag 6 november 2014

Nu är vårt första nyhetsbrev ute

Vill du följa det senaste inom arbetshälsoforskningen -gå in och anmäl dig för kommande nyhetsbrev anmäl dig här

Hälsoundersökningar med uppföljande insatser minskar sjukfrånvaro!

 

Nu är rapporten här! Vi har kartlagt det internationella vetenskapliga kunskapsläget  om hälsoundersökningar via arbetsplatsen.  Översikten visar att man kan rekommendera hälsoundersökningar med efterföljande insatser på arbetsplatsen som ett sätt för att bland annat minska sjukfrånvaro. Enbart hälsoundersökningar saknar däremot effekt. Läs mer här.